Tien tips voor een betere wetenschappelijke posterpresentatie

Maak voor een liggende poster een compacte kopregel die maximaal over twee regels gaat, voor een staande poster niet meerdan drie regels.

Maak gebruik van een schreefloos lettertype zoals bijvoorbeeld Helvetica, Futura of Arial. Deze zorgen voor maximale leesbaarheid van je tekst.

Probeer de tekst in te korten en de focus op de essentie te leggen. Mensen scannen eerst alvorens ze gaan lezen. Less is more!

Zorg dat foto’s, illustraties en tekstblokken met elkaar lijnen, maak bijvoorbeeld gebruik van de gridlijnen die in PowerPoint zitten.

Gebruik vette tussenkopjes die de tekst ’breken’ en maak voor belangrijke punten gebruik van bullets, maar hou daar de tekst wel kort!

Zorg dat de poster rondom voldoende witruimte heeft, geef illustraties de ruimte en prop niet alles op elkaar. Maak gebruik van functioneel wit.

Maak gebruik van de natuurlijke leeslijn, de ‘Z’. Plaats belangrijke punten op de ‘hoeken’ van die leeslijn.

Gebruik ook wat kleur op de poster, pasteltinten worden gezien als wetenschappelijke kleuren.

Zorg ook voor illustraties: tabellen, grafieken en foto’s. Beeldelementen maken een poster beter leesbaar.

Zorg voor een duidelijke afzender op de goede plek; linksboven en rechtsonder zijn daarvoor de beste plekken.